อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็กโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

1.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (กรุงเทพมหานคร 81 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพ 2875 บาท 02-746-8630 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุขกรุงเทพ 6500 บาท 02-080-8999 IPD OPD -
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิกรุงเทพ - บาท 02-089-1111 IPD OPD -
โรงพยาบาลอินทรารัตน์กรุงเทพ 5300 บาท 02-481-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวเวชกรุงเทพ 4000 บาท 02-483-9999 IPD OPD -
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์กรุงเทพ 3340 บาท 02-006-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเมดพาร์คกรุงเทพ 11000 บาท 02-023-3333 IPD OPD -
โรงพยาบาลวิมุดกรุงเทพ 5900 บาท 02-079-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลเวชธานีกรุงเทพ 5950 บาท 02-734-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลศิครินทร์กรุงเทพ 8700 บาท 02-366-9900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ 3000 บาท 02-419-7000 IPD - -
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพ 6360 บาท 1474 (Hot Line) IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์กรุงเทพ 6190 บาท 02-118-7888 IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรีกรุงเทพ 6800 บาท 02-438-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์กรุงเทพ 7255 บาท 02-378-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพ 9600 บาท 02-711-8000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรากรุงเทพ 3850 บาท 02-793-5000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์กรุงเทพ 4700 บาท 02-874-6766-70 IPD OPD -
โรงพยาบาลสุขุมวิทกรุงเทพ 5500 บาท 02-391-0011 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์กรุงเทพ 3350 บาท 02-761-9888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลหัวเฉียวกรุงเทพ 3700 บาท 02-223-1351 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเพชรเวชกรุงเทพ 4810 บาท 02-718-1515 02-318-0080-1 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญากรุงเทพ 3890 บาท 02-314-0726-9 IPD OPD -
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกรุงเทพ 4400 บาท 02-574-5000-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมเหสักข์กรุงเทพ 1400 บาท 02-635-7123 IPD OPD -
โรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพ 3300 บาท 02-282-1100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม)กรุงเทพ 4780 บาท 02-455-5599 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลยันฮีกรุงเทพ 5040 บาท 02-879-0300 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพ 3725 บาท 02-374-0200-16 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ 5100 บาท 02-201-1000 IPD - -
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะกรุงเทพ 4250 บาท 02-872-1001-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลลาดพร้าวกรุงเทพ 4700 บาท 02-530-2244 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยยุทธกรุงเทพ 7200 บาท 02-265-7777 02-618-6200-20 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 3กรุงเทพ 6815 บาท 02-467-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉายกรุงเทพ 3650 บาท 02-412-0055-60 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์กรุงเทพ 5100 บาท 02-944-7111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขมกรุงเทพ 5300 บาท 02-441-6999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 2 PMGกรุงเทพ 5150 บาท 02-451-4920-30 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการกรุงเทพ 4220 บาท 02-722-2500 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 9กรุงเทพ 7950 บาท 02-202-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาวดีกรุงเทพ 4360 บาท 02-561-1111 02-941-2900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางไผ่กรุงเทพ 3180 บาท 02-457-0086 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางโพกรุงเทพ 4000 บาท 02-587-0144 IPD OPD -
โรงพยาบาลบางมดกรุงเทพ 5500 บาท 02-867-0606 IPD OPD -
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพ 13450 บาท 02-066-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNHกรุงเทพ 8800 บาท 02-686-2700 IPD OPD -
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9)กรุงเทพ 5760 บาท 02-129-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโล เกษตรกรุงเทพ 5740 บาท 02-150-0900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธินกรุงเทพ 5450 บาท 02-279-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองกรุงเทพ 7550 บาท 02-220-7999 IPD OPD -
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4กรุงเทพ 5040 บาท 02-514-2157-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครธนกรุงเทพ 5700 บาท 02-450-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลประชาพัฒน์กรุงเทพ 3390 บาท 02-427-9966 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนมะรักษ์กรุงเทพ 5600 บาท 02-059-0245-49 IPD OPD -
โรงพยาบาลพญาไท 1กรุงเทพ 6115 บาท 02-201-4600 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์กรุงเทพ - บาท 02-918-5080 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 2กรุงเทพ 7093 บาท 02-617-2444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9กรุงเทพ 3680 บาท 02-518-1818 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 1กรุงเทพ 5300 บาท 02-109-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 8กรุงเทพ 4200 บาท 02-109-8111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯกรุงเทพ 5200 บาท 02-109-9111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์กรุงเทพ 4500 บาท 02-838-5555 02-675-5000 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล)กรุงเทพ 4670 บาท 02-552-8777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม)กรุงเทพ 3655 บาท 02-991-8999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูกกรุงเทพ 3530 บาท 02-886-6600-13 IPD OPD -
โรงพยาบาลเทพธารินทร์กรุงเทพ 5750 บาท 02--348-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพ 11300 บาท 02-310-3000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลไทยนครินทร์กรุงเทพ 6020 บาท 02-361-2727 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพ 4900 บาท 02-235-1000 02-625-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 1กรุงเทพ 5500 บาท 02-487-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1กรุงเทพ 7650 บาท 02-769-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 2กรุงเทพ 5550 บาท 02-487-2100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2กรุงเทพ - บาท 02-399-4259-63 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคกรุงเทพ 5600 บาท 02-804-8959 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่นกรุงเทพ 5600 บาท 02-910-1600-45 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงกรุงเทพ 5500 บาท 02-339-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลคามิลเลียนกรุงเทพ 4200 บาท 02-185-1444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจักษุรัตนินกรุงเทพ 6050 บาท 02-639-3399 IPD OPD -
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพ 3800 บาท 02-256-4000 IPD - -
โรงพยาบาลเจ้าพระยากรุงเทพ 5750 บาท 02-434-0117 02-884-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์กรุงเทพ 4840 บาท 02-532-4444 IPD OPD MED.Center

2.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (ภาคกลางและจังหวัดปริมณฑล 82 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก 3520 บาท 055-909-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลกพิษณุโลก 2740 บาท 055-219-307-16 IPD OPD -
โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ 2800 บาท 056-720-680-4 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย 700 บาท 055-621-502-7 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัยสุโขทัย 2880 บาท 055-612-189-90 IPD - -
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงกำแพงเพชร 2500 บาท 055-716-100 055-716-705 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาทชัยนาท 1700 บาท 056-413-017-8 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการพิจิตร 1600 บาท 056-611-407 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตรพิจิตร 2210 บาท 056-612-096 IPD OPD -
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1นครสวรรค์ 2475 บาท 056-000-111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2นครสวรรค์ 2210 บาท 056-000-111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์นครสวรรค์ 1800 บาท 056-223-600 IPD OPD -
โรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์ 2650 บาท 056-221-222 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานีอุทัยธานี 2475 บาท 056-049-899 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกพิษณุโลก 3150 บาท 055-212-222 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอลพิษณุโลก 2600 บาท 055-909-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรีสระบุรี 3500 บาท 036-315-555-90 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลปภาเวชสระบุรี - บาท 036-326-122-5 IPD OPD -
โรงพยาบาลมิตรเมโมเรียลสระบุรีสระบุรี 3350 บาท 036-218-900-11 IPD OPD -
โรงพยาบาลมหาชัย 1สมุทรสาคร 6000 บาท 034-424-990 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2อ่างทอง 1300 บาท 035-612-361-4 IPD - -
โรงพยาบาลมหาชัย 2สมุทรสาคร 5500 บาท 02-117-4999 02-431-0054 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเบญจรมย์ลพบุรี 2000 บาท 036-412-160 IPD - MED.Center
โรงพยาบาลมหาชัย 3สมุทรสาคร ไม่มีห้องเด็ก บาท 034-429-111 IPD OPD -
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ลพบุรี 2500 บาท 036-420-666 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ฯ สมุทรสาครสมุทรสาคร 2900 บาท 034-410-700-6 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อยสมุทรสาคร 4380 บาท 02-441-7899 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาครสมุทรสาคร 4120 บาท 034-116-999 034-134-500-3 IPD OPD -
โรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาคร 5000 บาท 034-417-999 IPD OPD MED.Center
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯนครนายก 1700 บาท 037-395-085-6 IPD - -
โรงพยาบาลการูญเวชอยุธยาพระนครศรีอยุธยา - บาท 035-315-100-99 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพีรเวชพระนครศรีอยุธยา 3460 บาท 035-801-555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลราชธานีพระนครศรีอยุธยา 4700 บาท 035-335-555-71 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะพระนครศรีอยุธยา 4700 บาท 035-249-249 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนาพระนครศรีอยุธยา 3400 บาท 035-289-572-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางนา 5สมุทรปราการ 3800 บาท 02-138-1155-64 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเทพากรนครปฐม 2800 บาท 034-272-705 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 3สมุทรปราการ 3300 บาท 02-109-3111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครปฐมนครปฐม 1800 บาท 034-240-000 IPD OPD -
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการสมุทรปราการ 3800 บาท 02-109-3222 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )สมุทรสาคร 4000 บาท 034-419-555 IPD OPD -
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดงสมุทรปราการ 4740 บาท 02-818-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการสมุทรปราการ 5240 บาท 02-363-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิสมุทรปราการ 3750 บาท 02-080-5999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำสมุทรปราการ 3700 บาท 02-173-7766-75 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯสมุทรปราการ 3000 บาท 02-754-2800-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์สมุทรปราการ 4800 บาท 02-708-7501-20 IPD OPD -
โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการสมุทรปราการ - บาท 02-363-9222 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการสมุทรปราการ 3360 บาท 02-323-2993-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสำโรงสมุทรปราการ 5070 บาท 02-361-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์สมุทรปราการ 3400 บาท 02-761-5999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลองสมุทรสงคราม - บาท 034-715-001-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐมนครปฐม 4000 บาท 034-270-080-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางนา 2สมุทรปราการ 1450 บาท 02-740-1800-6 IPD OPD -
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นครปฐม 3300 บาท 034-219-600 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโลรังสิตปทุมธานี 4800 บาท 02-577-8111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแพทย์รังสิตปทุมธานี 4500 บาท 02-998-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแม่และเด็กแพทย์รังสิตปทุมธานี 4500 บาท 02-998-9888 IPD OPD -
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกาปทุมธานี 3650 บาท 02-006-9999 - - -
โรงพยาบาลภัทรธนบุรีปทุมธานี 4350 บาท 02-901-8400-8 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกาปทุมธานี 3655 บาท 02-088-0888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทองสุพรรณบุรี 3300 บาท 035-551-673-7 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพรชัยสุพรรณบุรี 3130 บาท 035-514-444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยะราษฎร์สุพรรณบุรี 2800 บาท 035-552-724-7 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณสุพรรณบุรี 2950 บาท 035-523-777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ ( หมอประเจิด )สิงห์บุรี 2300 บาท 036-522-555-7 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2นนทบุรี 2400 บาท 02-883-9922-69 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิสมุทรปราการ - บาท 02-316-8345-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นเตอร์คาร์ลอสปทุมธานี 4510 บาท 02-975-6700 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์)สมุทรปราการ 4600 บาท 02-033-2900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีปทุมธานี 3680 บาท 02-529-4533-41 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ตสมุทรปราการ 4600 บาท 02-115-2111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2ปทุมธานี 4350 บาท 02-028-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์คสมุทรปราการ 2200 บาท 02-312-7261-9 IPD OPD -
โรงพยาบาลปทุมเวชปทุมธานี 3710 บาท 02-567-1991 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงไทยนนทบุรี 4600 บาท 02-582-2299 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ รัตนาธิเบศร์นนทบุรี 4800 บาท 02-594-0020-65 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์นนทบุรี 5600 บาท 02-149-1330 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลชลลดานนทบุรี 3500 บาท 02-571-7799 - OPD MED.Center
โรงพยาบาลนนทเวชนนทบุรี 6400 บาท 02-596-7888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดนนทบุรี 3580 บาท 02-960-9655-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์นนทบุรี 7600 บาท 02-836-9999 IPD OPD MED.Center

3.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (ภาคตะวันออก 39 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลตราดตราด 2200 บาท 039-511-040 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปราจีนบุรีปราจีนบุรี 4300 บาท 037-627-000-99 IPD OPD -
โรงพยาบาลระยองระยอง 1500 บาท 038-611-104 IPD - -
คลินิกแพทย์สมเดชระยอง - บาท 038-671-493 - OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 3700 บาท 038-812-702-19 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ฉะเชิงเทรา 3240 บาท 038-500-300-99 IPD - MED.Center
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 3800 บาท 033-050-600 IPD OPD Med.Center
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรี 2500 บาท 037-211-088 IPD - -
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ปราจีนบุรี 3900 บาท 037-211-088 IPD - -
โรงพยาบาลเมดิแคร์ 304ปราจีนบุรี 037-239-665 IPD OPD MED.Center
คลินิกเวชกรรมอิมพีเรียลปราจีนบุรี - บาท 081-996-2547 089-109-8934 - OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศสระแก้ว 5000 บาท 037-640-000-98 IPD OPD -
โรงพยาบาลบ้านฉางระยอง 1000 บาท 038-603-838 IPD - -
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยองระยอง 3800 บาท 038-020-100 IPD OPD -
โรงพยาบาลมงกุฏระยองระยอง 2700 บาท 038-682-136-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลชลบุรี 4800 บาท 038-488-777 IPD OPD -
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ชลบุรี 6000 บาท 038-428-374 IPD OPD -
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี 1900 บาท 038-394-850-3 IPD - -
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบังชลบุรี 4120 บาท 038-491-888 IPD OPD -
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนครชลบุรี 4120 บาท 033-265-599 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรี 3200 บาท 038-245-700 038-933-900 IPD - -
โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรี 2500 บาท 038-320-200 IPD - -
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรีชลบุรี 6000 บาท 033-038-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลตราด 4650 บาท 039-551-555 - OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาชลบุรี 4000 บาท 038-320-300 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเอกชลชลบุรี 4080 บาท 038-939-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาชลบุรี 5590 บาท 038-259-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเอกชล 2ชลบุรี 4050 บาท 038-939-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจอมเทียนชลบุรี 2750 บาท 038-259-977 IPD OPD -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยองระยอง 4250 บาท 038-921-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวชชลบุรี 4000 บาท 038-284-354-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศรีระยองระยอง 2650 บาท 038-998-555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรี 2100 บาท 038-931-000 IPD - -
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวินชลบุรี 5400 บาท 038-345-333 038-345-111 IPD OPD -
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาชลบุรี 4800 บาท 038-317-333 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีจันทบุรี 3000 บาท 039-319-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 2400 บาท 039-319-666 IPD - -
โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี 2200 บาท 039-605-666 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพตราดตราด 3650 บาท 039-552-777 IPD OPD MED.Center

4.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษศรีสะเกษ 2700 บาท 045-968-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)สุรินทร์ 1610 บาท 044-513-638 IPD OPD -
โรงพยาบาลรักษ์สกลสกลนคร 2500 บาท 042-712-800 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสกลนครสกลนคร 1000 บาท 042-176-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคายหนองคาย 2500 บาท 042-421-412-4 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อหนองคาย 1500 บาท 042-431-015 IPD - -
โรงพยาบาลหนองคายหนองคาย 2500 บาท 042-413-456-65 IPD OPD -
โรงพยาบาลหนองคายวัฒนาหนองคาย 3360 บาท 042-421-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์หนองบัวลำภู 1800 บาท 042-312-344-6 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรอุดรธานี 3220 บาท 042-343-111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนาอุดรธานี 2500 บาท 042-325-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเอกอุดรอุดรธานี 3430 บาท 042-342-555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานีอุบลราชธานี 045-243-222 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานีอุบลราชธานี 2590 บาท 045-280-040 - OPD -
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราอุบลราชธานี - บาท 045-958-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์อุบลราชธานี 1500 บาท 045-244-973 045-240-074-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการศรีสะเกษ 900 บาท 045-613-342 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรีอุบลราชธานี 2700 บาท 045-429-100 045-429-111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่นครราชสีมา 3600 บาท 044-240-240 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาล บัวใหญ่รวมแพทย์นครราชสีมา - บาท 044-292-249-53 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1นครราชสีมา 1700 บาท 044-234-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2นครราชสีมา 2500 บาท 044-234-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา 2450 บาท 044-376-555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาล ริมลิฟวิ่งนครราชสีมา 3200 บาท 044-756-313-8 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาล สูงเนินนครราชสีมา 1000 บาท 044-286-422-3 IPD - -
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์บุรีรัมย์ 3900 บาท 044-614-100-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนลมหาสารคาม 1600 บาท 043-721-700 043-723-669 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมุกดาหาร 2000 บาท 042-611-222 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่นขอนแก่น 2850 บาท 043-348-888 IPD - -
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญยโสธร 2550 บาท 045-711-356 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ขอนแก่น 1200 บาท 043-232-700 IPD - -
โรงพยาบาลจุรีเวชร้อยเอ็ด 2500 บาท 043-518-019-26 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ชัยภูมิ - บาท 044-813-222 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรีร้อยเอ็ด 1500 บาท 043-515-191 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลชัยภูมิรามชัยภูมิ 2750 บาท 044-836-888 IPD OPD -
โรงพยาบาลเมืองเลยรามเลย 4200 บาท 042-870-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องนครราชสีมา 4100 บาท 044-316-611-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมานครราชสีมา 3950 บาท 044-429-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธีรวัฒน์กาฬสินธุ์ 1700 บาท 043-811-757 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรีกาฬสินธุ์ 1500 บาท 043-811-757 IPD OPD -
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นขอนแก่น 3485 บาท 043-042-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลขอนแก่นรามขอนแก่น 3100 บาท 043-232-555 IPD - -
โรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่น 1400 บาท 043-009-900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น 3580 บาท 043-237-555 IPD OPD MED.Center

5.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (ภาคเหนือ 27 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลศิริเวชลำพูนลำพูน 053-537-597 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอลำพูน 3950 บาท 053-581-998 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนลำพูน 3050 บาท 053-582-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่ 3000 บาท 053-936-150 IPD - -
โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเชียงใหม่ 2300 บาท 053-921-777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่เชียงใหม่ 2200 บาท 052-011-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ 2630 บาท 052-134-777 IPD OPD MED.Center
ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ 3755 บาท 053-936-900-1 IPD OPD -
โรงพยาบาลน่านน่าน 1300 บาท 054-771-620-2 054-719-000 IPD - -
โรงพยาบาลพะเยารามพะเยา 1600 บาท 054-411-111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนแพร่ 2600 บาท 054-511-494 054-625-300 IPD OPD MED.Center
ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวงเชียงราย 2300 บาท 053-914-000 IPD OPD -
โรงพยาบาลแพร่รามแพร่ 2000 บาท 054-522-911-3 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย 1900 บาท 053-711-366 053-910-100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเขลางค์นครรามลำปาง 3500 บาท 054-019-619 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่ 5400 บาท 052-089-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียลลำปาง 3630 บาท 053-581-600-4 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเชียงใหม่ 3450 บาท 053-200-002 053-272-788 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ 3520 บาท 055-409-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์เชียงใหม่ 2300 บาท 053-270-145-50 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเชียงใหม่ 4025 บาท 053-920-300 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลเชียงใหม่ 2300 บาท 053-819-333-40 IPD - MED.Center
โรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ 2600 บาท 052-088-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเชียงราย 3950 บาท 052-051-800 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย 3600 บาท 052-051-800 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สายเชียงราย 3200 บาท 053-731-391 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์เชียงราย 2100 บาท 053-719-719 IPD OPD MED.Center

6.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (ภาคตะวันตก 13 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ราชบุรี 4580 บาท 032-328-521 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนกาญจน์กาญจนบุรี 2100 บาท 034-540-601-9 IPD OPD -
โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรีกาญจนบุรี 3200 บาท 034-520-911-15 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนลตาก 3500 บาท 055-518-200-22 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแม่สอดตาก 2000 บาท 055-531-229 IPD OPD -
โรงพยาบาลแม่สอดรามตาก 2400 บาท 055-533-912-4 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินประจวบคีรีขันธ์ 6560 บาท 032-616-800 IPD OPD -
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินประจวบคีรีขันธ์ 5525 บาท 032-532-576 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์เพชรบุรี 4880 บาท 032-417-070-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีเพชรบุรี 3295 บาท 032-897-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชราชบุรี 3500 บาท 032-322-274-80 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลซานคามิลโลราชบุรี 3000 บาท 032-210-691-5 IPD OPD -
โรงพยาบาลดำเนินสะดวกราชบุรี 1400 บาท 032-246-000 IPD OPD -

7.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (ภาคใต้ 42 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีสงขลา 2600 บาท 074-801-900 IPD OPD -
โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลสุราษฎร์ธานี 3300 บาท 077-300-394-5 IPD OPD -
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่สงขลา 2200 บาท 074-310-310 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสงขลาสงขลา 1900 บาท 074-338-100 IPD - -
โรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลา 1500 บาท 074-273-100 IPD OPD -
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยสุราษฎร์ธานี 5050 บาท 077-429-500 IPD OPD -
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี 5400 บาท 077-956-789 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี 3030 บาท 077-421-103 IPD OPD -
โรงพยาบาลจุกษุสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี 5000 บาท 077-276-999 IPD OPD -
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตภูเก็ต 5650 บาท 076-254-425 076-360-100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลทักษิณสุราษฎร์ธานี 3480 บาท 077-278-777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต 3900 บาท 076-361-888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาล ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะสมุยสุราษฎร์ธานี 3730 บาท 077-332-657 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลดีบุกภูเก็ต 1800 บาท 076-298-298 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ฯ (เกาะสมุย)สุราษฎร์ธานี 3800 บาท 077-332-706-7 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตภูเก็ต 2250 บาท 076-237-220-6 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเวียงเวชสุราษฎร์ธานี 2300 บาท 077-361-483 077-361-672 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตภูเก็ต 2500 บาท 076-361-234 IPD OPD -
โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี 2800 บาท 077-282-520 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ตภูเก็ต 2600 บาท 076-358-888 IPD OPD -
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา 3400 บาท 074-272-800 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่สงขลา 2200 บาท 074-200-200 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 3000 บาท 075-340-250 IPD - -
โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช 2260 บาท 075-422-330 - - -
โรงพยาบาลสิชลนครศรีธรรมราช 3450 บาท 075-535-630-4 IPD - -
โรงพยาบาลตะกั่วป่าพังงา 1800 บาท 076-584-250 IPD - -
โรงพยาบาลกระบี่กระบี่ 2200 บาท 075-626-700 IPD - MED.Center
โรงพยาบาลพังงาพังงา 1700 บาท 076-411-616 076-412-032 IPD - -
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนลกระบี่ 3700 บาท 075-626-555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลปิยะรักษ์พัทลุง 1700 บาท 074-627-146-54 IPD - -
โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่กระบี่ 2400 บาท 075-664-455 - OPD MED.Center
โรงพยาบาลพัทลุงพัทลุง 3500 บาท 074-609-500 - - -
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางกระบี่ 3810 บาท 075-815-555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสิโรรสยะลา 3100 บาท 073-223-600-4 IPD OPD -
โรงพยาบาลธนบุรีชุมพรชุมพร 3050 บาท 077-658-555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ชุมพร 2550 บาท 077-542-555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์)ตรัง 3100 บาท 075-218-988 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังตรัง 3460 บาท 075-205-555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสงนครศรีธรรมราช 4300 บาท 075-808-888 IPD OPD -
โรงพยาบาลนครคริสเตียนนครศรีธรรมราช 2200 บาท 075-356-214 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครพัฒน์นครศรีธรรมราช 2150 บาท 075-305-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครินทร์นครศรีธรรมราช 2200 บาท 075-312-800 IPD OPD MED.Center

** 1.ราคานี้รวมค่าห้องและค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2.บางโรงพยาบาลยังไม่มีข้อมูลทางเวปไซด์จะอัพเดทให้เรื่อยๆ นะคะ