ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล888 หมู่ 16 ถนนมลิวรรณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
TEL 043-042-888
ค่าห้องเดี่ยว 3485 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-