ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล59 ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
TEL 032-322-274-80
ค่าห้องเดี่ยว 3500 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-