ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล1194 ถ. เพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นครปฐม 73000
TEL 034-219-600
ค่าห้องเดี่ยว 3300 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-