ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล99 หมู่ 7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
TEL 02-109-3222
ค่าห้องเดี่ยว 3800 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-