ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลเบญจรมย์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล116 ตำบล ป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
TEL 036-412-160
ค่าห้องเดี่ยว 2000 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-