ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล619 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
TEL 044-813-222
ค่าห้องเดี่ยว - บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-