ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล233 ถนน แสงศรี ซอย 8 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
TEL 074-801-900
ค่าห้องเดี่ยว 2600 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-