ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล99/9 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
TEL 032-417-070-9
ค่าห้องเดี่ยว 4880 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-