ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลนครคริสเตียน

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล1110/1-2 ถ.ศรีปราชญ์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
TEL 075-356-214
ค่าห้องเดี่ยว 2200 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-