ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล17 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
TEL 053-711-366 053-910-100
ค่าห้องเดี่ยว 1900 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-