ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลปภาเวช

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล4 ซอย เศรษฐสัมพันธ์ 5 ตำบล หนองแค อำเภอหนองแค สระบุรี 18140
TEL 036-326-122-5
ค่าห้องเดี่ยว - บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-