ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลแม่สอดราม

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล3/24 อำเภอ แม่สอด ตำบล แม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110
TEL 055-533-912-4
ค่าห้องเดี่ยว 2400 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-