ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพังงา

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล436 ตำบล ท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา พังงา 82000
TEL 076-411-616 076-412-032
ค่าห้องเดี่ยว 1700 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-