ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพัทลุง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัด​พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
TEL 074-609-500
ค่าห้องเดี่ยว 3500 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
-
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-