ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล872 อุบล ตำบล เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
TEL 045-613-342
ค่าห้องเดี่ยว 900 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-