ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล119 ราษฎร์ยินดี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
TEL 074-200-200
ค่าห้องเดี่ยว 2200 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-