ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลราชพฤกษ์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล456 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
TEL 043-237-555
ค่าห้องเดี่ยว 3580 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-