ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล44 ถ. เสรีไทย แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
TEL 02-761-9888
ค่าห้องเดี่ยว 3350 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-