ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล123 หมู่ 16 ถ.​มิตรภาพ. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
TEL 043-348-888
ค่าห้องเดี่ยว 2850 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-