ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลไทยนครินทร์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล345 ถ. เทพรัตน แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
TEL 02-361-2727
ค่าห้องเดี่ยว 6020 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-