ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล12 ซอย วิจารณ์รังสรรค์ ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
TEL 042-312-344-6
ค่าห้องเดี่ยว 1800 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-