ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล2677 ถนนพัฒนาการ แขวง พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
TEL 02-722-2500
ค่าห้องเดี่ยว 4220 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-