ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ. เมือง จ.ตรัง 92000
TEL 075-205-555
ค่าห้องเดี่ยว 3460 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-