ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเอกอุดร

ที่อยู่โรงพยาบาล555/5 ถ. โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
TEL 042-342-555
ค่าคลอดเอง 38999 บาท
ค่าผ่าคลอด 27999 บาท