ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบ้านฉาง

ที่อยู่โรงพยาบาล77 หมู่ที่ 1 ถ. สุขุมวิท ตำบล พลา อำเภอบ้านฉาง ระยอง 21130
TEL 038-603-838
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท