ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

ที่อยู่โรงพยาบาล173/25 มกรา ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
TEL 034-270-080-5
ค่าคลอดเอง 25500 บาท
ค่าผ่าคลอด 39500 บาท