ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ที่อยู่โรงพยาบาล124 ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
TEL 02-235-1000 02-625-9000
ค่าคลอดเอง 59000 บาท
ค่าผ่าคลอด 83000 บาท