ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

ที่อยู่โรงพยาบาล369 หมู่ที่ 13 ถ. พหลโยธิน ตำบล นางแล อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
TEL 052-051-800
ค่าคลอดเอง 38000 บาท
ค่าผ่าคลอด 55000 บาท