ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

ที่อยู่โรงพยาบาล888 ถ. เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
TEL 032-616-800
ค่าคลอดเอง 41000 บาท
ค่าผ่าคลอด 59000 บาท