ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ที่อยู่โรงพยาบาล888 หมู่ 16 ถนนมลิวรรณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
TEL 043-042-888
ค่าคลอดเอง 31900 บาท
ค่าผ่าคลอด 51900 บาท