ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

ที่อยู่โรงพยาบาล59 ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
TEL 032-322-274-80
ค่าคลอดเอง 40000 บาท
ค่าผ่าคลอด 65000 บาท