ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง

ที่อยู่โรงพยาบาล5/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองส่าหร่าย อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130
TEL 044-316-611-5
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 48000 บาท