ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล150 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง เพชรบุรี 76000
TEL 032-897-888
ค่าคลอดเอง 35500 บาท
ค่าผ่าคลอด 46900 บาท