ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ที่อยู่โรงพยาบาล138 ถนน พระองค์ดำ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
TEL 055-212-222
ค่าคลอดเอง 35900 บาท
ค่าผ่าคลอด 49900 บาท