ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ที่อยู่โรงพยาบาล89/8-9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000
TEL 076-254-425 076-360-100
ค่าคลอดเอง 48000 บาท
ค่าผ่าคลอด 59900 บาท