ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ที่อยู่โรงพยาบาล1308, 9 ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
TEL 044-429-999
ค่าคลอดเอง 30999 บาท
ค่าผ่าคลอด 38999 บาท