ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ที่อยู่โรงพยาบาล8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิต ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัด​ระยอง 21000
TEL 038-921-999
ค่าคลอดเอง 52000 บาท
ค่าผ่าคลอด 54900 บาท