ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

ที่อยู่โรงพยาบาล1194 ถ. เพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นครปฐม 73000
TEL 034-219-600
ค่าคลอดเอง 40000 บาท
ค่าผ่าคลอด 62000 บาท