ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

ที่อยู่โรงพยาบาล179, 179/1 หมู่ที่ 1 วัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
TEL 077-956-789
ค่าคลอดเอง 45000 บาท
ค่าผ่าคลอด 50000 บาท