ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

ที่อยู่โรงพยาบาล376 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
TEL 039-552-777
ค่าคลอดเอง 40000 บาท
ค่าผ่าคลอด 54000 บาท