ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

ที่อยู่โรงพยาบาล111 ถนน ทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
TEL 042-343-111
ค่าคลอดเอง 56900 บาท
ค่าผ่าคลอด 59900 บาท