ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพ

ที่อยู่โรงพยาบาล2 ซ. เพชรบุรี 47 แยก 10 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
TEL 02-310-3000
ค่าคลอดเอง 82500 บาท
ค่าผ่าคลอด 115500 บาท