ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ที่อยู่โรงพยาบาล301 หมู่ที่ 6 ถ. สุขุมวิท เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
TEL 038-259-999
ค่าคลอดเอง 57900 บาท
ค่าผ่าคลอด 69900 บาท