ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ที่อยู่โรงพยาบาล88/8-9 หมู่ที่ 6 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
TEL 052-089-888
ค่าคลอดเอง 50000 บาท
ค่าผ่าคลอด 79900 บาท