ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบางมด

ที่อยู่โรงพยาบาล747 ถ. พระราม ๒ แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
TEL 02-867-0606
ค่าคลอดเอง 60000 บาท
ค่าผ่าคลอด 80000 บาท