ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ที่อยู่โรงพยาบาล27/14 หมู่ที่ 10 ถ. สุขสวัสดิ์ ลัดหลวง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
TEL 02-109-3111
ค่าคลอดเอง 23000 บาท
ค่าผ่าคลอด 39000 บาท