ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ

ที่อยู่โรงพยาบาล362 ถ. พระราม ๒ แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
TEL 02-109-9111
ค่าคลอดเอง 45000 บาท
ค่าผ่าคลอด 62000 บาท