ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบางปะกอก 8

ที่อยู่โรงพยาบาล1055 ถ. เอกชัย แขวง บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
TEL 02-109-8111
ค่าคลอดเอง 21900 บาท
ค่าผ่าคลอด 40900 บาท