ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

ที่อยู่โรงพยาบาล99 หมู่ 7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
TEL 02-109-3222
ค่าคลอดเอง 23000 บาท
ค่าผ่าคลอด 39000 บาท